اخبار و اطلاعیه ها
 


بچه ها آيا مي دونيد خيابون هاي ما هم ديو داره؟
ديوي زشت جاده
يه ديوي مي شناسم من، يه ديو دل سياهه / دشمن خط كشي سفيد و سربراهه با زبون پاك مي كنه خط كشي رو از جاده / تا از رو خط كشي رد نشه آدم ساده
 ١٣٩٤/٠٨/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش ويژه اي سفرهاي تابستاني براي شهريور ماه سال 1394
بچه ها بچه ها، ديديد وقتي سفر مي رين پليس مي تونه ماشين بابا يا مامان رو نگه داره؟ خوب شما هم مي تونين مثل پليس باشين. چه جوري؟ اين رو بخونين.
 ١٣٩٤/٠٨/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش هميار پليس:
در روز 11 شهريور ماه سال 94 بچه هاي خوبي مهمون ما بودند. آرتين، رامتين، اشكان، ساناز، طاها، پارسا، علي رضا و كلي دوستاي خوب ديگه. همه داوطلب شده بودند تا به جمع ما پليس يارا بپيوندند.
 ١٣٩٤/٠٨/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
كمربند ايمني
كمربند ايمني براي محافظت از خود ماست
 ١٣٩٤/٠٨/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تلفن همراه حين رانندگي ممنوع
تلفن همراه از اين كه موقع رانندگي ازش استفاده بشه خيلي ناراحته
 ١٣٩٤/٠٨/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

ارتقاء امنیت وب با وف بومی